Sut i ddod o hyd i ni

Mae’r LC mewn lleoliad cyfleus ar Heol Ystumllwynarth, sef y brif ffordd trwy Abertawe o’r dwyrain. Mae yn yr Ardal Forol, ger Amgueddfa Genedlaethol y Glannau ac mae’n hawdd ei hadnabod.

Mewn car

Teithio i’r gorllewin
Gadewch yr M4 wrth Gyffordd 42 a dilyn yr arwyddion i ganol y ddinas.

Teithio i’r dwyrain
Gadewch yr M4 wrth Gyffordd 45 neu 47 a dilyn yr arwyddion i ganol y ddinas.

Dilynwch yr arwyddion brown i Amgueddfa Genedlaethol y Glannau. Mae arwydd yn nodi maes parcio mawr, wrth ochr y cyfleuster.

Cludiant Cyhoeddus

Mae Gorsaf Drenau Stryd Fawr Abertawe tua 10 munud o gerdded o’r LC. Ar ôl gadael yr orsaf, trowch i’r chwith a cherdded i lawr y Stryd Fawr i Erddi’r Castell. O Erddi’r Castell, dilynwch Ffordd y Dywysoges nes cyrraedd yr atyniad.

Mae prif orsaf fysus Abertawe (y Cwadrant) tua 5 munud o gerdded o’r LC. Dilynwch yr arwyddion i’r Ardal Forol ac Amgueddfa Genedlaethol y Glannau.

Parcio

Mae maes parcio ar ochr orllewinol yr LC. Os ydych yn prynu gweithgaredd yn yr LC, byddwn yn ad-dalu 50% o’ch costau parcio. Dyma ffioedd y maes parcio:

£2 – am hyd at 2 awr (arhosiad lleiaf)

£3 – am hyd at 3 awr

£4 – am hyd at 4 awr (arhosiad hwyaf)

Cymerwch eich tocyn o unrhyw beiriant talu ac arddangos yn y maes parcio, gan roi un tocyn yn eich cerbyd a chyflwyno’r tocyn dyblyg i aelod o staff yr LC yn y dderbynfa wrth brynu eich gweithgaredd, a byddwch yn derbyn ad-daliad o 50% o gostau parcio eich car.

Mae parcio i bobl anabl a chilfannau parcio coetsis/bysus ar gael.

Rhif ffôn: 01792 466500